Team

Deze juffen en meesters staan klaar om de kinderen te begeleiden in de voor-, middag en naschoolse opvang en zorgen ervoor dat de school er steeds netjes bijligt: Juf Tania, Arina, Veerle, Lieve, Jenny, Nadia, Mady V. en Mady. P, meester Luc en Bart.

De ouderraad

Onze ouderraad is een actieve groep ouders die elk jaar zorgt voor tal van evenementen die ten goede komen aan de leerlingen en de school. De ouderraad komt maandelijks samen en onze voorzitter, Miquel Plaisir, leidt alles in goede banen.

Een delegatie is ook steeds aanwezig op de schoolraad van de scholengemeenschap.

plaisier@outlook.com