Het sociaal leven

Als school zijn we een verlengde van uw gezinsleven. We vinden het van groot belang dat uw kind zich thuis voelt bij ons. Onze klassenstructuur en de communicatie zijn hiervoor twee van onze belangrijke speerpunten:

A) Klasgroepen met een ietsje méér

Vlotjes starten binnen onze basisschool is de uitdaging van onze kleuterklas. De ‘zachte landing’ is daarbij van groot belang. Binnen de kleuterleefgroep zetten we in op groeikansen naar onder meer leren en leven. De belangrijke stap zetten binnen ons lees- en wiskundeonderwijs wordt aangepakt binnen het eerste leerjaar. De ruime wereld oriënterend en muzisch verkennen is de uitdaging binnen het tweede en derde leerjaar. Talentgericht inzetten op leren en voorbereidend werken richting het secundair onderwijs vormen het sluitstuk binnen de derde graad van onze school. De uitdagingen voor al onze leerlingen zijn op deze wijze goed uitgebalanceerd binnen een creatieve klassetting die gedragen wordt door een uitgebreid team van leerkrachten.

We werken vaak klasoverschrijdend tijdens bewegingsactiviteiten, projecten en vieringen.
Vooral onze creanamiddagen zijn een prachtig voorbeeld van het klasoverschrijdend werken. Hierbij werken de leerkrachten elk een domein van muzische vorming projectmatig uit. Wekelijks schuiven de klassen door om een nieuwe uitdaging aan te gaan en een nieuw domein binnen de muzische vorming te ontdekken.

Ook ‘traktaat van de maand’ is een groepsgegeven bij ons op school. Feest vieren zit in ons.
De verjaardagen van de kinderen worden op de dag zelf uiteraard in de verf gezet door met de hele school te zingen met de jarige op de daarvoor voorziene troon op onze speelplaats. Binnen het kader van solidariteit en kansarmoede hebben we er als school voor gekozen om de leerlingen geen ‘traktatie’ te laten meebrengen van thuis op de dag van hun verjaardag. We hebben bewust gekozen voor een maandelijks verjaardagsfeest voor deze jarigen. Om beurt voorziet een klas een zelfgemaakte traktatie voor de medeleerlingen van de school en wordt er met z’n allen feest gevierd.

Wij zetten ons ook jaarlijks in op vlak van verkeer, mobiliteit, milieu, cultuur, het Zuiden en de solidariteit bij ons.

B)   Communicatie

Binnen de klaskring worden in elke klas ervaringen en bevindingen uitgewisseld. In elke klas starten de kinderen en de leerkracht samen de week en vertellen elkaar over het afgelopen weekend. Hier worden de taken verdeeld en geëvalueerd, is er tijd voor mededelingen, een toneeltje, een grapje, een aandachtspunt of een liedje. Gedurende het schooljaar houden we met de kinderen van het lager af en toe een schoolparlement. Zo leren de kinderen actief participeren in ons schoolleven.

We zetten als team leerkrachten ook enorm in op het leren verwoorden van gevoelens en het communicatief vaardig maken van de kinderen.  Empathie en kunnen samenwerken zijn immers belangrijke vaardigheden die iedereen nodig heeft om succesvol te zijn. In onze school staat dan ook een brede persoonlijkheidsontwikkeling centraal.