Brede school

Een Brede School is een samenwerkingsverband tussen verschillende sectoren die samen werken aan een brede leer- en leefomgeving in de vrije tijd én op school, met als doel maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen. De kinderen kunnen reeds terecht vanaf 0 jaar in onze groepsopvang “De Kleine Zeester” en zo doorgroeien naar onze kleuterleefgroep en basisschool.

In dit kader bieden wij op school heel wat mogelijkheden :

Maandag

  • 15.45u – 16.30u Studiebegeleiding onder toezicht van onze eigen leerkrachten.

Donderdag

  • 15.45u – 16.30u Studiebegeleiding onder toezicht van onze eigen leerkrachten.
  • 15.45u – 16.45u Omnisport onder begeleiding van onze eigen sportleerkracht.