Inzetten op leren

Leren kan best leuk zijn. Vooral opdat je in onze school in gezellige ruimtes een krachtige leeromgeving krijgt aangeboden, die aansluit bij de leefwereld van onze kinderen. Naast de belangrijke basisleerstof die we de kinderen gestructureerd willen aanbieden, maken we ook tijd voor de ontplooiing van de vaardigheden en de creativiteit van onze kinderen. Aan ieder kind zoveel als mogelijk onderwijs op maat geven is ons hoofddoel. Het beste leerresultaat bekom je immers als je zo dicht mogelijk bij de ‘leergrens’ van het kind zit.

Omdat kinderen hun talenten zo goed mogelijk zouden kunnen ontwikkelen in hun verdere schoolloopbaan willen we onze kinderen hierop ook heel bewust voorbereiden. Daarom stimuleren we de kinderen om hun zelfstandigheid te ontplooien. Omdat dit een belangrijke vaardigheid is, die hen zal helpen bij het levenslang leren, begeleiden wij hen hierin doelgericht en stapsgewijs.

Daartoe geven we hen een sterke basis om hun zelfstandig leren en het probleemoplossend werken te bevorderen. Zo werken zowel de kleuters als alle kinderen in het lager onderwijs bij ons met begeleid zelfstandig werk. Dit contractwerk stimuleert het zelfstandig en zelfsturend werken en biedt tal van mogelijkheden om te differentiëren op maat van het kind. Door dit stapsgewijs met hen op te bouwen, bieden we hen de mogelijkheid om hun vaardigheden sterker te ontplooien. We zetten in op aanpakgedrag, taalvaardigheid, ruimte- en tijdsbegrip, de aandacht kunnen richten, relevante informatie kunnen selecteren, geïntegreerd denken, analyseren, vergelijken, relaties leggen, het geheugen gebruiken, het principe vatten, het probleem kunnen identificeren, het voorstellingsvermogen gebruiken.

Naast de juiste vaardigheden willen we kinderen ook bewust maken van een goede leerhouding. We zetten hiervoor in op zelfregulering, bekwaamheidsgevoel, deelgenootschap, doelgerichtheid, openheid voor uitdagingen, bewust zijn van veranderbaarheid, zelfontplooiing en persoonlijke zingeving.

Tot slot is onze school ICT-gericht. Elke klas beschikt over een digitaal projectiescherm of interactief schoolbord. Ook werken we met iPads. De bijhorende ICT-vaardigheden wordt hen geleidelijk aan aangeleerd.