Huiswerkbeleid

Dit zijn de krachtlijnen van het huiswerkbeleid van onze school. We willen zorgen voor een duidelijke opbouw naar planmatig leren werken.

We geven de kinderen in de eerste en tweede graad twee takenpakketten per week.

In de derde graad voorzien we de kinderen van één groter huiswerkpakket.
De leerlingen plannen dan zelf wanneer ze de taken kunnen maken.

De leerkrachten begeleiden de leerlingen bij het maken van hun werkplanning. Aan de ouders vragen we om dit leerproces mee te ondersteunen en de agenda van de kinderen geregeld met hen door te nemen.

Eerste Leerjaar:

 • Vooral papa’s en mama’s hebben hier elke avond een gezellig taakje. Iedere avond voor het slapengaan een mooi verhaaltje voorlezen. Het is niet alleen reuzegezellig en rustgevend, het stimuleert daarenboven ook de taalontwikkeling van je lieve kapoen.
 • Uiteraard moeten mama of papa ook nog het agenda nalezen en eventueel blaadjes invullen.
 • Op maandag ontvangen de kinderen een takenpakket dat ze op donderdag afgeven.
  Op donderdag is er een nieuw pakket dat de kinderen op maandag afgeven in de klas.
 • Dagelijks tien minuutjes lezen.
 • We proberen de huistaakpakketten van maandag en donderdag te beperken tot pakweg tien minuutjes per pakket, dus twintig minuten per week. Dit is vanzelfsprekend een schatting.
 • We plannen geen huiswerk in de vakantieperioden. We vragen jullie wel de kinderen aan te moedigen om af en toe eens wat te lezen.

Tweede, derde en vierde leerjaar:

 • Mama’s en papa’s moeten het vertellen en voorlezen zeker nog niet laten. Ook op deze leeftijd houden ze nog steeds van een verhaaltje voor het slapengaan en het bevordert hun zin om zelf te lezen.
 • Zodra je kind wat kan lezen is het ook fijn dat een ouder of oudere broer/zus luistert naar wat je kind voor lezen moet inoefenen. Begeleiding van het dagelijks lees-oefen-moment.
 • Het ondertekenen van de agenda is de verantwoordelijkheid van de ouder.
 • Lees en vul tijdig de briefjes in dat ze van ons meekrijgen via de agenda.
 • Op maandag ontvangen de kinderen een takenpakket dat ze op donderdag afgeven.
  Op donderdag is er een nieuw pakket dat de kinderen op maandag afgeven.
 • We proberen de huistaakpakketten van maandag en donderdag te beperken tot pakweg dertig minuten per pakket. Dit is vanzelfsprekend een schatting. De leerlingen gebruiken hiervoor een specifieke ‘plan’-agenda.
 • We plannen geen huiswerk in de vakantieperioden.

Vijfde en zesde leerjaar :

 • Je kind verder mee begeleiden in het planningsproces mag nog steeds.
 • Het ondertekenen van de agenda is de verantwoordelijkheid van de ouder.
 • Lees en vul tijdig de briefjes in dat ze van ons meekrijgen via de agenda.
 • Om de leerlingen te helpen bij een goede weekplanning vragen we om bij het begin van de week de agenda te voorzien van alle buitenschoolse activiteiten en plannen. Dit maakt het voor de leerlingen gemakkelijker om werkmomenten in te plannen.
 • Op maandag ontvangen de leerlingen een takenpakket dat ze de volgende maandag afgeven. Toetsen/testen worden ruim op voorhand meegedeeld, zodat ze ook deze goed kunnen inplannen.
 • We streven naar een pakket van ongeveer anderhalf uur huiswerk voor een week. Dit kan vanzelfsprekend variëren, afhankelijk van het soort opdrachten of toetsen die er die week gepland zijn. De leerlingen gebruiken hiervoor een specifieke ‘plan’-agenda.
 • We plannen geen huiswerk in de vakantieperioden.
 • De kinderen van 5/6 krijgen ook twee grotere testperiodes per schooljaar. Deze vinden plaats in januari en juni. Tijdens deze week krijgen ze telkens periodetoetsen. Hierin worden de grotere pakketten leerstof meegegeven en leren de kinderen ook grotere hoeveelheden leerstof te verwerken op zelfstandige basis. Voorafgaand aan deze periodetoetsen wordt er ook telkens een herhalingsweek voorzien waarbij de leerkracht de belangrijkste leerstof remedieert met de kinderen. Ze krijgen ook een overzichtsblad mee met de te kennen leerstof en herhalingsbundels per vak om thuis verder in te oefenen. Voordien wordt er aandacht besteed aan het maken van een goede planning, waarbij ook de hulp van de ouders welkom is voor het inplannen van alle buitenschoolse activiteiten en het mee opvolgen van dit document. Dit alles is volgens ons een ideale voorbereiding op het secundair onderwijs.