Partners

CLB Oostkust

CLB is de afkorting voor ‘Centrum voor Leerlingenbegeleiding’. Op vraag biedt deze partner gratis informatie, advies, onderzoek en korte begeleiding aan leerlingen en ouders en dit op verschillende domeinen: het leren en studeren (‘Heeft mijn kind dyslexie?’, ‘Mijn kind heeft moeite om zich te concentreren’), de onderwijsleerbaan (‘Is mijn kind schoolrijp?’, ‘Wat na het zesde leerjaar?’), het psychisch en sociaal functioneren (‘Heeft mijn kind faalangst?’, ‘Hoe kan ik omgaan met het moeilijke gedrag van mijn kind?’).

Voor een aantal zaken heeft het CLB, vanuit de overheid, een verplichte taak: de begeleiding van leerplichtproblemen (bv. spijbelen), bij de overstap naar het buitengewoon onderwijs, bij vervroegde of verlate instap in de lagere school, bij een achtste leerjaar in het lager onderwijs, bij een niet zo voor de hand liggende instap in het secundair onderwijs, de medische onderzoeken, preventieve gezondheidsmaatregelen in verband met besmettelijke ziekten,…

Voor meer informatie:
Het CLB Oostkust is bereikbaar op werkdagen op het algemeen nummer 050 41 84 22 of via het algemeen e-mailadres info@clboostkust.be. Ook de website www.clboostkust.be kan meer info bieden. Ze zijn te vinden in de Astridlaan 35 te 8370 Blankenberge .

DE KELLE Wenduine :

Het West-Vlaamse woord “Kelle” is een achtergebleven meertje op het strand bij laag water. Omdat een “Kelle” warm en veilig is, is het een fijne plek om samen met je kind te spelen.

In de “Kelle” kan je samen met je (klein)kindje van 0 tot 4 jaar gezellig komen spelen terwijl je andere mama’s, papa’s of grootouders kan leren kennen. We organiseren ook regelmatig activiteiten waaraan je samen met je kindje en met andere ouders kan deelnemen.

De “Kelle” werkt ook samen met de bibliotheek. Zo kan je gerust een boek ontlenen om dan op ons terras of in de ontmoetingsruimte te lezen, terwijl je kindje naar hartenlust speelt.

Is spelen de favoriete bezigheid van jouw kinderen? Bezoek dan zeker ook onze spelotheek Speelduyne (bibliotheek – uitleenleenpost Poseidon) en neem een kijkje in ons aanbod. Lidkaarten aan normaal tarief (€8 per jaar) zijn te verkrijgen via de bibliotheek en lidkaarten aan sociaal tarief (€3) via de sociale dienst van het OCMW.

Voor ouders van grotere kinderen en jongeren (5 tot 18 jaar) organiseert de “Kelle” ook een aanbod in samenwerking met verschillende partners. Zo vindt er om de twee maanden een oudercafé plaats en worden er verschillende activiteiten georganiseerd waaraan je samen met je kind of tiener kan deelnemen. Het aanbod vind je op onze website www.kelle.be.

Inschrijven kan zowel telefonisch, via e-mail of via de website.
Heb je als (groot)ouder vragen over opvang, onderwijs, vrije tijd, opvoeding of iets helemaal anders? Kom dan gerust langs op woensdagochtend, wij zoeken samen met jou naar een antwoord!